We Do Great Design For
Creative Folks

Admin on 3 December, 2019
Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên là hoạt động rất được chú trọng ở công ty TNHH xây dựng Việt Phúc, một mặt thể hiện chính sách chăm sóc đãi ngộ nhân viên, mặt khác đảm bảo đáp ứng về nguồn nhân lực vững mạnh với cả thể lực và trí lực. Ngày 30/11/2019 Công ty TNHH xây dựng Việt Phúc đã phối hợp với Phòng khám đa khoa DHA Medic tổ chức hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ nhân viên trong công ty, hoạt động diễn ra ngay tại trụ sơ làm việc của công ty, dưới sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn bộ nhân viên trong công ty.