PARAMOUNT APARTMENT- Chủ đầu tư : Paramount Residence Development .
- Nhà thầu thiết kế: VIỆT PHÚC .
- Công việc chính : Thiết kế kiến trúc, thiết kế M&e, Thiết kế kết cấu.
- Quy mô : Với diện tích 7,471.56 m2 .
- Địa chỉ : Phnom Penh, Cambodia.