LIM NGOV HOTEL

Loại Hình : Công Trình Khách Sạn                                   Khu Vực : Cambodia                                            Năm : 2018

- Chủ đầu tư : Lim Ngov.
- Nhà thầu thiết kế : VIỆT PHÚC 
- Công việc chính : Thiết kế kiến trúc , Thiêt kế kết cấu , thiết kế M&e .
- Quy mô : Là công trình Khách sạn sang trọng với diện tích xây dựng 13.256 m2.
- Địa chỉ : Phnom Penh - Cambodia.